Massor med svenskt rymdskrot vid Esrange i Kiruna

Det som åker upp kommer oftast ned igen. Detta gäller inte minst vid den svenska rymdbasen Esrange i Kiruna. De utbrända raketer som trillar ned på skjutområdet plockas för det mesta upp med helikopter och staplas sedan prydligt på en grusplan. Den som vill se svensk rymdhistoria kan här botanisera bland resterna av mer än 500 raketer.

”Trots att alla raketer i skogsgläntan på Esrange lämnat aktiv tjänst är de fortfarande en tillgång för raketbasen. Skrothögen besöks regelbundet av turister och när Christer Fuglesang gjorde sin rymdfärd tillverkade flera hundra skolelever nyckelringar och smycken av skrotet.”