Allt på plats för sista uppskjutningen av rymdfärjan Atlantis

Nu är det bara en dryg timme kvar till den sista uppskjutningen med den sista operativa rymdfärjan Atlantis. Alla fyra astrounater är ombord och redo för STS-135 som ska leverera ett års provian till ISS. Vädret är en osäkerhetsfaktor och det ges bara en trettioprocentig chans till uppskjutning enligt plan. Följ gärna uppskjutningen live i HD genom NASA TV.

Att besättningen på denna allra sista rymdfärd med rymdfärjan bara består av fyra personer beror på säkerhetshänsyn. Om rymdfärjan skulle bli så skadad att den inte skulle klara av ett återinträde i atmosfären så kan de fyra besättningsmedlemmarna plockas hem två åt gången med ryska Soyuzkapslar.

”Space shuttle Atlantis is set to liftoff July 8 on the final flight of the shuttle program, STS-135, a 12-day mission to the International Space Station. Atlantis will carry a crew of four and the Raffaello multipurpose logistics module containing supplies and spare parts for the space station.”