Efter UARS kommer satelliten ROSAT med mer rymdskrot i oktober

Just efter dramatiken när UARS tumlat mot jorden utan att göra någon skada såvitt det hittills är känt, kommer mer skrot från rymden snart att regna ner i form det tyska rymdteleskopet ROSAT. Röntgenteleskopet som placerades i omloppsbana 1990 slutade definitivt att fungera 1999 efter vad som verkar ha varit en cyberattack. Mot slutet av oktober väntas ROSAT störta mot jorden. Av de ursprungliga 2400 kg som satelliten väger väntas bitar på upp till 400 kg överleva inträdet i atmosfären för att krascha mot jorden.

Det är främst bitar av metall och kolfiber som förväntas överleva friktionen vid inträdet i atmosfären utan att brinna upp. Bland det som överlever nedfärden finns även rejält stora speglar som är designade för att tåla värme och därigenom skydda satellitens röntgendetektorer.

Att det trillar ned så stora klumpar just nu beror på den höga aktiviteten på rymdområdet under 1990-talet. Trenden går mot mindre satelliter som fokuserar på en uppgift i taget istället för de bjässar från förr som kombinerade en mängd sensorer och experiment. Det blir alltså i framtiden mindre problem med rymdskrot i stort format som klarar sig ned till jorden utan att brinna upp.

”Up to 30 individual debris items with a total mass of up to 1.6 tonnes might reach the surface of the Earth. The X-ray optical system, with its mirrors and a mechanical support structure made of carbon-fibre reinforced composite – or at least a part of it – could be the heaviest single component to reach the ground.”