Så lite satsar USA på NASA och framtiden

Neil deGrasse Tyson (vår tids Carl Sagan) argumenterar effektivt för att USA ska satsa mer på NASA för att driva på utveckling och framtidstro. Enbart notan för finanskrisen 2008 kostade mer än hela budgeten för 50 års rymdforskning genom NASA.