RemoveDebris provar olika sätt att städa bort rymdskrot

Att städa upp jordens omgivning från rymdskrot är ingen enkel uppgift. Det har faktiskt inte ens gjorts några riktigt seriösa försök med olika metoder att ta hand om uttjänta satelliter.

RemoveDebris är ett projekt från ESA som med hjälp av små kubsatelliter ska prova olika sätt att fånga in och oskadliggöra rymdskrot.

”The satellites share the area with about 500,000 pieces of junk a half inch across and larger, according to NASA estimates.”